Satisfaction survey app installers - matkinim

חשוב לנו לקבל פידבק 🙂

מתקין יקר, נשמח שתקדיש מס’ דקות כדי למלא את הסקר הבא על אפליקציית TADIRAN FORCE. תשובותיך יסייעו לנו להמשיך ולהשתפר כדי ליצור אפליקציה יעילה, מקצועית ונוחה לשימוש עבורך
* מה דעתך על האפליקציה?
מה מפריע לך כיום בעת השימוש? אילו מסכים היית רוצה שנשפר? מצטערים לשמוע, אנחנו רוצים להשתפר: מה מפריע לך כיום בעת השימוש? אילו מסכים היית רוצה שנתקן?
כיף לשמוע! באילו מסכים אתה נהנה להשתמש? מה היית רוצה לציין לטובה?
האם יש משהו שחסר מבחינתך כיום באפליקציה והיה יכול לסייע לך בעבודה השוטפת? (ניתן לתת דוג’ מתוך אפליקציות אחרות)
לסיום, האם תמליץ לקולגות שלך להשתמש באפליקציה?
*יש למלא את שדות החובה