Rating installer - matkinim

נשמח לקבל פידבק :)

היינו שמחים לדעת איך הייתה החווית

השירות שקיבלת מהמתקין :

יחס המתקין:

גרוע
בינוני
מצויין

זמינות המתקין:

גרוע
בינוני
מצויין

מקצועיות ואיכות העבודה:

גרוע
בינוני
מצויין

ההתרשמות שלכם במילים